RELAX Ingatlanpiac
GYORSKERESŐ
Nyilvántartási szám:
Ár: MFt - MFt
Laktér: m2 - m2
Település:
Típus:
Ingatlan eladás
Ingatlan bérbeadás

Részletes kereső

Hírlevél

feliratkozás
leiratkozás

Honlap ajánló

Ajánlja honlapunkat
barátainak, ismerőseinek

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe: Címzett neve: Címzett e-mail címe:

Hasznos információk

Devizahitelek elszámolása és a forintosítás:

Mit tartalmaz a tájékoztató?

 1. A visszatérített összeg 

 2. Az új törlesztő részlet 

 3. Mit tehetünk, ha nem értünk egyet a tájékoztatással 

 4. Hiteltörténeti kimutatás1. A visszatérített összeg

Mekkora összegű visszatérítés jár a felvett hitelre? Ez az, ami mindenkit foglalkoztat. Így talán nem véletlenül pont ezzel, az adósok által legjobban várt információval kezdődik a tájékoztató. Feketén fehéren kiderül, hogy pontosan mekkora összegű visszatérítés jár a tisztességtelen szerződési feltételek (árfolyamrés és egyoldalú kamatemelés) miatt. Élő szerződések esetén a tartozás csökken, a korábban lezárt hitelek esetén pedig átutalással vagy készpénzben kapják vissza a pénzt.

Az elszámolás szabályainak betartását az MNB ellenőrzi.

Majd egy táblázatból olvasható ki, hogy mekkora lejárt tartozással, gyűjtőszámla hitelből vagy áthidaló kölcsönből eredő tartozással valamint fennálló tőketartozással rendelkezik az elszámolás előtt és után, illetve hogy a visszatérítés következtében mennyivel csökkentek az előbb említett összegek.

Amennyiben elégedetlen a kapott elszámolással, abban az esetben kérheti ennél bővebb adattartalmú elszámolást is, amit az igényléstől számított 5 munkanapon belül kell meg is kapunk.

2. Az új törlesztő részlet

A tájékoztató második pontjában található meg a banki visszatérítés, a kamatszint helyreállítás (csökkentés) és a forintosítás közös komponense, a várva várt új törlesztő részlet.

Emellett megismerheti a kamatmódosítás és a forintosítás részleteit is (természetesen a forintosításra vonatkozó információkat csak a deviza vagy deviza alapú jelzáloghitellel rendelkezők fogják megkapni). A kapott tájékoztatóban feltüntetésre kerülnek a szerződésmódosítást (forintosítást) megelőzően és követően alkalmazott kondíciók, mint

 • kamat, kezelési költség, kamatperiódus, törlesztő részlet, valamint a forintosítással érintett kölcsönök esetén ezen túlmenően bemutatásra kerül

 • a lejárt tartozás, a gyűjtőszámla hitelből eredő tartozás és a fennálló tartozás összege, az alkalmazott átváltási árfolyam, továbbá a kölcsönszerződés lejárta is.


Ha nem szeretné, hogy forintosítsák a hitelét, akkor az elszámolási levél kézhezvételét követő 30 napon belül kezdeményezheti a forintra váltás mellőzősét. Ehhez azonban meg kell felelni a tájékoztatóban található kritériumok egyikének:

 • a törlesztő részletet meghaladó összegű rendszeres deviza jövedelmük van,

 • a kölcsön törlesztő részlete nem haladja meg a jövedelmük 10-15 %-át (CHF alapú hiteleknél jövedelemtől függően 10 vagy 15%, míg EUR alapú hiteleknél 25 vagy 30% a korlát),

 • legkésőbb 2020. december 31-én lejár a futamidő,A forintosítást követően 60 nap áll rendelkezésre, hogy felmondja a szerződést. A felmondás után a teljes tartozást pedig 90 napon belül kell megfizetni, ami történhet hitelkiváltásból vagy saját erőből is. Ha az eredeti kölcsön visszafizetése hitelkiváltással valósul meg, úgy ingyenesen, végtörlesztési díj megfizetése nélkül lehet elválni a korábbi banktól. Ezért az elszámolást követően érdemes nyitott szemmel járni és keresni az elérhető legolcsóbb hitelt.

Segítséget kérhet Szeged, Hódmezővásárhely és környékén a 0670-377 0619 számon.

3. Mit tehetünk, ha nem értünk egyet a tájékoztatással?

A levél harmadik része a különböző jogorvoslati lehetőségekről ad tájékoztatást. Amennyiben nem ért egyet az elszámolással, a szerződésmódosítással, a tájékoztatás teljes körűségével vagy az új törlesztő részlettel, akkor a tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül panasszal élhet. Panaszt kizárólag írásban tehet, amire a pénzügyi intézménynek 60 napon belül kell válaszolnia.

Hogyha a panaszra kapott válasszal sem ért egyet, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez, majd végső soron a bírósághoz fordulhat.

4. Hiteltörténeti kimutatás

Az értesítő levélhez ezen túlmenően még egy hiteltörténeti kimutatást is csatolnak a bankok, aminek segítségével leellenőrizheti korábbi befizetéseit. Senki ne gondolja azonban, hogy a hiteltörténeti tájékoztatóban szereplő adatok elegendőek lennének a bank által kiszámított visszatérítés összegének ellenőrzéséhez. Ha valaki erre kíváncsi, akkor részletes adatokat tartalmazó tájékoztatást kell kérnie bankjától. A visszatérítéses összeg ellenőrző számításához minden egyes hónapra vonatkozóan visszamenőleg szüksége lesz az adósnak a törlesztés összegére, az alkalmazott árfolyamokra (eladási és közép), az időpontban érvényes kamat és költség tételekre.

Mikor érkezik meg a tájékoztatót?

A tájékoztatásra nem egy időben kerül sor, az adósokat különböző időpontokban értesítik a bankok. Az elszámolást kizárólag postai úton, tértivevényes levében kapják meg az ügyfelek. Az értesítőt legkorábban március és április között a deviza alapú hitelesek kapják meg.Saját Hiteljelentési kérelem nyomtatványt kérhetnek díjmentesen:
  
TRAPP- BALÁZS IDÁTÓL

70/377-0619 telefonszámon, vagy a 

vasarhely.benks@gmail.com

e-mail címen.


2015.július 1-én életbe lép az új szocpol

 2015. július 1-én életbe lép az új szocpol, amelynek keretében immár használt lakás vásárlásához, bővítéshez és egy gyermekkel rendelkező családok számára is elérhető lesz vissza nem térítendő, 500 ezertől 3 millió 250 ezer forintig terjedő egyszeri otthonteremtési támogatás.

Használt lakásra és bővítésre is használható:

Az otthonteremtési rendszer fontos változása, hogy a vissza nem térítendő támogatást júliustól már használt lakás megvásárlására is kérni lehet, vagy arra, hogy a meglévő ingatlant további szobával, akár tetőtér-beépítéssel bővítsék.

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) alapelve az, hogy több gyermek után több támogatás jár, de figyelembe vesznek más szempontokat is, így például az energiatakarékosabb ingatlanok után nagyobb támogatás kérhető.

Élettársak is kérhetik:

A támogatást házaspárok és élettársi kapcsolatban élők egyaránt igénybe vehetik, a kettő közötti különbség az, hogy újabb gyermek vállalása esetén csak a házasságban élők, míg a meglévő gyermekek esetén az élettársak és a családok is kérhetik a támogatást.

Megelőlegező szocpol:

A meglévő gyermekek számától függetlenül, maximum 2 gyermeket vállalhatnak azok a támogatott személyek, akik, házasok és egyikük életkora sem haladja meg a megelőlegező szocpolkérelem benyújtásakor a 40. életévet.

Utólagos szocpol:

A 2012. január 1-től hatályos lakásépítési támogatást utóbb született gyermeke után az a támogatott személy veheti igénybe, aki korábban született gyermeke után is igénybe vette. A támogatás kizárólag a pénzintézeti lakáskölcsönből eredő tartozás csökkentésére fordítható. Összege azonos a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összeggel. A jogosultságot a hitelintézet a szerződéskötéskor érvényes feltételek szerint vizsgálja.

Ki minősül gyermeknek?

Az igénylő által eltartott vér szerinti, örökbefogadott, vagy gyámság alapján nevelésbe vett gyermek, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 16. életévét már betöltött gyermek is a támogatott személy eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Mi határozza meg a szocpol összegét?

 • A gyermekek száma

 • A lakóépület hasznos alapterülete

 • A lakóingatlan energetikai minősítése
A lakásépítési támogatás (szocpol) jelenlegi fő feltételei:

 • az igénybe vevő csak köztartozásmentes adózó természetes személy lehet

 • az igénylő (pár esetén legalább az egyikük) legalább féléves munkaviszonnyal rendelkezik

 • az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekének, együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet (kivéve egyes eseteket)

 • 2010. január 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel és legalább "B" energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához, építéséhez

 • a lakás vételára áfa és telekár nélkül legfeljebb 300 ezer forint, alacsony energiafogyasztású lakás esetében legfeljebb 350 ezer forint lehet négyzetméterenként

 • a természetesen személyek már meglévő gyermekeik után igényelhetik (betöltött 16. életév, nappali tagozatos tanulóknál betöltött 25. életév)

 • a 40. életévüket be nem töltött párok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermeket vállalhatnak (megelőlegezett szocpol)

 • figyelmen kívül kell hagyni azt a gyermeket, akire szocpolt már igénybe vettek

 • ha a lakást 10 éven belül értékesítik, a szocpol visszafizetendő.

 
 KHR-ről röviden:

(régebben BÁR lista)


A KHR szolgáltatás a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során azért, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

A KHR működtetésére a 2011. évi CXXII. törvény kötelezi a hitelintézeteket. A KHR célját a törvény az alábbi módon fogalmazza meg:

A Központi Hitelinformációs Rendszerben […] nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.”

A szolgáltatásban résztvevők köre:

A KHR rendszer működése három szereplői kört érint, amelyek a következők:

 • KHR szolgáltató: A központi KHR adatbázist a BISZ Zrt. üzemelteti, biztosítva a hozzáférést a törvényi szabályozásnak megfelelően.

 • Bankok és pénzügyi intézmények,

 • Ügyfél: Magánszemélyek és vállalkozások.


Jó tudni: A KHR úgynevezett teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (mulasztással rendelkező adósok, vagy visszaélések tekintetében) tartalmaz.

Mire használják fel a KHR-ből nyert információkat a hitelintézetek?

Amennyiben valaki hitelkérelemmel, finanszírozási igénnyel fordul egy hitelintézethez, a bank a hitelbírálat során felméri a kérelmező hitelképességét. A bankok számára kiemelten fontos információforrás a KHR nyilvántartás.


A saját jelentés kérelmezésének menete:

 • A Kérelmező hivatalos okmányai alapján kitölti és leadja a megfelelő formanyomtatványt a számlavezető bank vagy takarékszövetkezet bármely fiókjában (itt említenénk, meg hogy vannak bankok, akik ezért díjat kérnek) vagy postai úton eljuttatják a BISZ Zrt.-hez (saját kezűleg biztos hogy díjmentes).

 • A BISZ Zrt. a kérelmező kérésének megfelelően vagy elektronikusan e-mail csatolmányaként küldi meg a jelentést a kérelmezőnek, vagy postán, zárt borítékban a banknak vagy takarékszövetkezeteknek, illetve ha saját maga igényelte, akkor a saját postai címre.

 • Jó tudni: ingyenes a saját jelentés kérelme, vagyis egy postai levél feladásával tájékozódhat helyzetéről. Kb. 10 nap alatt megküldi a BISZ Zrt. Amennyiben megérkezik a hiteljelentése érdemes egy független hiteltanácsadó segítségét kérni az értelmezéshez.Legyen tisztában jogaival:

 • Joga van tájékozódnia a KHR és Központi Nyilvántartás működéséről. 
  A banknak alapos tájékoztatást kell adnia a szerződés megkötésének kezdeményezésekor és a szerződéskötéskor egyaránt.

 • Joga van előre értesülnie adatainak (a hitelmulasztásokat illetően) várható felviteléről a KHR-be. 
  A bank a várható, mulasztással kapcsolatos KHR adatátadásról köteles legkésőbb 30 nappal előre írásban figyelmeztetnie ügyfelét lakossági hitel esetén.

 • Joga van értesülnie adatainak KHR felvitelét követően. 
  Ha az információ KHR-ben való rögzítése megtörtént, a bank köteles 5 munkanapon belül írásban értesítenie ügyfelét erről a tényről.

 • Joga van megismernie nyilvántartott adatait. 
  A KHR „Saját hiteljelentés” és a Központi Nyilvántartás „Saját kp. Nyilatkozatjelentés” szolgáltatása segítségével díjmentesen kérhet tájékoztatást bármely hitelintézettől vagy a BISZ Zrt.-től, a nyilvántartott adatairól.

 • Joga van alapos tájékoztatást kapnia a hitelbírálat eredményéről. 
  Hiteligénylés során bankja köteles részletes tájékoztatást adni a hitelbírálat és a KHR-ben található információk alapján a hitelképességével kapcsolatban levont következtetésekről, valamint a hitelezéssel együtt járó kockázatokról.

 • Joga van tudnia, ha KHR-ben tárolt adatai miatt nem kap hitelt. 
  A bank köteles részletes tájékoztatást adni, ha a KHR-ben tárolt adatok miatt utasította el hitelkérelmét.

 • Joga van kifogást tenni adataival kapcsolatban. 
  Ha nem ért egyet a KHR rendszerben vagy Központi Nyilvántartásban nyilvántartott adataival kapcsolatban, az adatot rögzítő hitelintézetnél, vagy a BISZ Zrt.-nél kifogást tehet. Kifogását a szolgáltató a törvényben meghatározott módon köteles kezelni.
www.ingatlanszoftver.hu Megold�sok Ingatlank�zvet�t�knek